Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Email Drukuj PDF

.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc00272520140508112540.pdf)Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 242 Kb
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska..."

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 25.04.2014 r.

 Nasz znak: OMK.7610/13/08/14

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

               

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-wisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021”

 

Więcej…
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2013.ES2  z dnia 25 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 5.1/14 z dnia 25 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 1: od km 0+000 do km 16+400”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej realizacji.

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 30 października 2013r.

 

Nasz znak: GN.6733.15.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 roku poz.647 ze zm.), informuję, iż na wniosek Pana Andrzeja Szewczyka przedstawiciela Biura Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól działającego z upoważnienia Starosty Nowosolskiego ul.Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól (data wpływu: 18.10.2013r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 000905F Bytom Odrzański - Tarnów Bycki oraz drogi wewnętrznej w działkach 219 i 173/2 na potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, Gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” - działki nr: 432/2, 400, 441, 431, 432/1, 401, 3, 188, 182/3, 182/4, 219, 478, 173/2, 173/1, 164.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 12.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, t.j. do dnia 14.11.2013r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 30 października 2013r.

Nasz znak: GN.6733.14.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 roku poz.647 ze zm.), informuję, iż na wniosek Pana Andrzeja Szewczyka przedstawiciela Biura Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól działającego z upoważnienia Starosty Nowosolskiego ul.Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól (data wpływu: 18.10.2013r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 000904F relacji Tarnów Bycki – granica Gminy Bytom Odrzański/Nowa Sól na potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, Gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” - działki nr: 243/2, 96/1, 95, 94, 88/5, 75, 33, 260, 202, 196, 192, 249, 97, 197, 248, 190, 244, 132, 96/2, 121, 122.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 12.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, t.j. do dnia 14.11.2013r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 18 z 20

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości