Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom Odrzański na okres 3 lat

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.318.2021 z dnia 13.08.2021 r. zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom Odrzański na okres 3 lat.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (Ogłoszenie.docx)Ogłoszenie.docx 93 Kb2021.08.30
Download this file (decyzja WR.RZT.70.318.2021.pdf)Decyzja Dyrektora RZGW 10833 Kb2021.08.30
 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

Email Drukuj PDF

I N F O R M A C J A

O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 03.08.2021 r., na stronie internetowej Lidera ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów, do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00.08-K01/21, informuję, iż podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji partnerów zostali:

1.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cmentarnej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

2.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 7, 67-115 Bytom Odrzański,

3.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 10, 67-115 Bytom Odrzański,

4.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 15, 67-115 Bytom Odrzański,

5.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 20, 67-115 Bytom Odrzański,

6.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 29, 67-115 Bytom Odrzański,

7.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 34, 67-115 Bytom Odrzański,

8.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolbego 5, 67-115 Bytom Odrzański,

9.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 3, 67-115 Bytom Odrzański,

10.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 11, 67-115 Bytom Odrzański,

11.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 4, 67-115 Bytom Odrzański,

12.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 6, 67-115 Bytom Odrzański,

13.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 7, 67-115 Bytom Odrzański,

14.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 9, 67-115 Bytom Odrzański,

15.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kożuchowskiej 13, 67-115 Bytom Odrzański,

16.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 67-115 Bytom Odrzański,

17.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, 67-115 Bytom Odrzański,

18.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Krzywoustego 25, 67-115 Bytom Odrzański,

19.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadbrzeżnej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

20.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadbrzeżnej 2, 67-115 Bytom Odrzański,

21.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 1, 67-115 Bytom Odrzański,

22.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 3, 67-115 Bytom Odrzański,

23.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cmentarnej 2, 67-115 Bytom Odrzański,

24.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 8, 67-115 Bytom Odrzański,

25.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głogowskiej 27, 67-115 Bytom Odrzański,

26.Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 10, 67-115 Bytom Odrzański.

Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.

Bytom Odrzański, dnia 26 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ

BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

(-) JACEK SAUTER

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji proj. RPLB.09.02.01-IZ.00.08-K01/21

Email Drukuj PDF

Gmina BYTOM ODRZAŃSKI
jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna

Działanie 9.2.Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji: 55 – pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

ogłoszony przez

Zarząd Województwa Lubuskiego

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz karta zgłoszenia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 03082021 (1).doc)OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 03082021 (1).doc 121 Kb2021.08.03
Download this file (Karta zgłoszenia partnera (1).doc)Karta zgłoszenia partnera (1).doc 72 Kb2021.08.03
Download this file (Zał.Klauzula informacyjna .docx)Zał.Klauzula informacyjna .docx 23 Kb2021.08.03
 

Debata nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok

Email Drukuj PDF

Informuję, że przygotowany został raport o stanie gminy Bytom Odrzański za 2020 rok.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie (planowana sesja Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca br., godz. 16:00) nad raportem, składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
Raport dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, Urząd Miejski ul. Sadowa 4 w godz. 7:00-15:00 od dnia 28 maja 2020 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (raport 2020 całość rok 14.pdf)Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański za 2020 rok 662 Kb2021.05.28
 

Roczny wykaz umorzeń i ulg - 2020 rok

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania roczny wykaz umorzeń i ulg - 2020 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (wykaz20.docx)wykaz20.docx 20 Kb2021.06.10
 


Strona 1 z 11

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości