Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu „W ogrodzie cudów”

Email Drukuj PDF

BannerUE-POKL


Ogłoszenie

zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć  z uczniami kl. IV-V 

Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu  

W ogrodzie cudów”.

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Burmistrz Gminy Bytom Odrzański ul. Rynek 1
w związku z rozpoczynającą się realizacją projektu „W ogrodzie cudów”.  

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie:

  1. 1. Zajęć w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności przyrodniczych 

oraz wspieranie rozwoju uczniów kl. IV i V.

  1. 2. Zajęć w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności matematycznych 

oraz wspieranie rozwoju uczniów kl. IV i V.

3. Zajęć mających na celu wzrost wiedzy oraz rozwój umiejętności i praktycznego 

zastosowania języka angielskiego oraz wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.

4.  Zajęć mających na celu wzrost posługiwania się technologią informatyczną oraz

wspieranie uczniów w rozwoju poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.  

5. Zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy mających na celu wzrost  

umiejętności  w zakresie dbania o prawidłową postawę.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

  1. 1. Zajęcia dla uczniów kl. IV-V podnoszące umiejętności przyrodnicze w zakresie ekologii i badania środowiska dla 20 osób w grupie: „Cuda przyrody” , po 2 godziny tygodniowo
  1. 2. Zajęcia dla uczniów kl. IV-V podnoszące umiejętności matematyczne w zakresie ekonomii dla 20 osób w grupie: „Liczbowe cuda” , po 2 godziny tygodniowo
  1. 3. Zajęcia dla dzieci  uzdolnionych - 21 osób w grupie „Cudne rozmowy”, po 2 godziny

tygodniowo

4.  Zajęcia informatyczne (ICT) dla grupy 20 osób „Cuda w sieci”, po 2 godziny     tygodniowo

Więcej…
 

Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazów

Email Drukuj PDF

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz jego najemcy. Wykazy wywieszono w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

 

Bytom Odrzański, dnia 09.11.2010r.

 


Strona 7 z 7

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości