Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza
Ogłoszenia Burmistrza

Pomoc publiczna 2011

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej oraz roczny wykaz umożeń i ulg - 2011 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (RocznyWykazPomocyPubl2011.pdf)RocznyWykazPomocyPubl2011.pdfwykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 231 Kb
Download this file (RocznyWykazUmozenIUlg2011.pdf)RocznyWykazUmozenIUlg2011.pdfroczny wykaz umożeń i ulg - 2011 rok199 Kb
 

Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański , 10 lutego 2012 r.

Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej)

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Gmina Bytom Odrzański

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego  w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu jest realizacja następujących zadań:

 • pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego
 • przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet
 • promocja projektu

Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera:

 • współudział w tworzeniu  wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o przedstawioną przez  Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim koncepcję realizacji projektu,
 • dokumentowanie działań przypisanych partnerowi,
 • zakup sprzętu  IT dla JST ( m.in. laptopy, programowanie)
 • Dostarczenie, instalacja i administrowanie Portalem e-learningowym ( m.in. przeprowadzenie  szkolenia e-learning dla mieszkańców z zakresu obsługi komputera i skutecznej edukacji przez Internet, hosting, support)
Więcej…
 

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu „W ogrodzie cudów”

Email Drukuj PDF

BannerUE-POKL


Ogłoszenie

zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć  z uczniami kl. IV-V 

Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu  

W ogrodzie cudów”.

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Burmistrz Gminy Bytom Odrzański ul. Rynek 1
w związku z rozpoczynającą się realizacją projektu „W ogrodzie cudów”.  

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie:

 1. 1. Zajęć w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności przyrodniczych 

oraz wspieranie rozwoju uczniów kl. IV i V.

 1. 2. Zajęć w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności matematycznych 

oraz wspieranie rozwoju uczniów kl. IV i V.

3. Zajęć mających na celu wzrost wiedzy oraz rozwój umiejętności i praktycznego 

zastosowania języka angielskiego oraz wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.

4.  Zajęć mających na celu wzrost posługiwania się technologią informatyczną oraz

wspieranie uczniów w rozwoju poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.  

5. Zajęć korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy mających na celu wzrost  

umiejętności  w zakresie dbania o prawidłową postawę.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 1. 1. Zajęcia dla uczniów kl. IV-V podnoszące umiejętności przyrodnicze w zakresie ekologii i badania środowiska dla 20 osób w grupie: „Cuda przyrody” , po 2 godziny tygodniowo
 1. 2. Zajęcia dla uczniów kl. IV-V podnoszące umiejętności matematyczne w zakresie ekonomii dla 20 osób w grupie: „Liczbowe cuda” , po 2 godziny tygodniowo
 1. 3. Zajęcia dla dzieci  uzdolnionych - 21 osób w grupie „Cudne rozmowy”, po 2 godziny

tygodniowo

4.  Zajęcia informatyczne (ICT) dla grupy 20 osób „Cuda w sieci”, po 2 godziny     tygodniowo

Więcej…
 


Strona 7 z 7

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości