Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Zamówienia do 30 tys. euro Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 31 stycznia 2017 r.

 

 Nasz znak: ZP.271.1.2017

 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

1.Zapraszam do złożenia oferty na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej, dla zadania: „Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni dróg gminnych”

 

2.Przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni dróg gminnych”, obejmującego:

- Zadanie Nr 1 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000931F w Bonowie – dł. 0,420 km,

- Zadanie Nr 2 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100250F i Nr 100252F – dł. 0,140 km,

- Zadanie Nr 3 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000907F w Bonowie – dł. 0,300 km,

- Zadanie Nr 4 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100214F-ul.Topolowej – 0,115 km,

- Zadanie Nr 5 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000910F w Wierzbnicy – 0,275 km,

- Zadanie Nr 6 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000968F w Wierzbnicy – dł. 0,135 km,

- Zadanie Nr 7 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100213F-ul.Szkolnej – dł. 0,120 km,

- Zadanie Nr 8 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000955F w Królikowicach – 0,400 km,

- Zadanie Nr 9 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000954F w Królikowicach – dł. 0,300 km,

- Zadanie Nr 10 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100227F - ul. Hallera – dł. 0,140 km,

- Zadanie Nr 11 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100236F - ul. Słonecznej – 0,280 km,

- Zadanie Nr 12 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100244F - ul. Cmentarnej – dł. 0,152 km,

- Zadanie Nr 13 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000930F w Bonowie – dł. 0,200 km,

- Zadanie Nr 14 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000908F w Popowie – dł. 0,490 km,

- Zadanie Nr 15 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000917F w Byczu – dł. 0,300 km,

- Zadanie Nr 16 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000939F w Byczu – dł. 0,200 km,

- Zadanie Nr 17 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000920F w Sobolicach – dł. 0,660 km,

- Zadanie Nr 18 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000906F w Byczu – dł. 0,100 km,

- Zadanie Nr 19 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000913F w Małaszowicach – dł. 0,450 km,

- Zadanie Nr 20 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000911F w Sobolicach – dł. 0,390 km. Łączna długość nadzorowanych dróg wynosi: 5.567 km.

3.Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2017 r.

4.Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski, 67-115 Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat) do 08 lutego 2017 r. do godz. 9:30.

5.Termin otwarcia ofert: 08.02.2017 r. godz. 10.00.

6.Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Pelc – Inspektor, tel. 68/38-84-022 wew. 14.

8.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości