Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne
Przetargi archiwalne
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
101 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 1418
102 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 -zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1028
103 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1260
104 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 Tomasz Chmielewski 1398
105 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice–Małaszowice-Popowo - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1023
106 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice–Małaszowice-Popowo - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1021
107 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice – Małaszowice - Popowo Tomasz Chmielewski 1347
108 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1030
109 Budowa gminnego centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drogomil - zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1104
110 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku – budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1038
111 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1049
112 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Wyj.2 Tomasz Chmielewski 1018
113 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Wyj.1 Tomasz Chmielewski 982
114 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I Tomasz Chmielewski 1693
115 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki Tomasz Chmielewski 1265
116 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki Tomasz Chmielewski 1510
117 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1077
118 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Wyj. 2 Tomasz Chmielewski 1137
119 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Wyj. 1 Tomasz Chmielewski 989
120 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1840
121 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 1786
122 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1523
123 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1171
124 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 1182
125 Zmiana ogłoszenia: Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1133
126 Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1553
127 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap III Tomasz Chmielewski 1156
128 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 1331
129 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap III Tomasz Chmielewski 1489
130 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański" Tomasz Chmielewski 1108
131 Remont istniejącej płyty boiska na stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim - Wyjaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 1213
132 Remont istniejącej płyty boiska na stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1541
133 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap III" Tomasz Chmielewski 1181
134 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim" Tomasz Chmielewski 1258
135 Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1355
136 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice" Tomasz Chmielewski 1147
137 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Tomasz Chmielewski 1236
138 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1175
139 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1245
140 Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1295
141 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice Tomasz Chmielewski 1557
142 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa targowiska miejskiego" Tomasz Chmielewski 1219
143 Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1583
144 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1415
145 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 3 Tomasz Chmielewski 1300
146 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1282
147 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1314
148 Zawiadomienie - Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański – rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Chmielewski 1282
149 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2247
150 Zawiadomienie - Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II Tomasz Chmielewski 1170
151 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1193
152 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1455
153 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1329
154 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1573
155 Informacja - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim - Tomasz Chmielewski 1217
156 Zawiadomienie - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim - Tomasz Chmielewski 1218
157 Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II Tomasz Chmielewski 1560
158 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1469
159 Zawiadomienie - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł Tomasz Chmielewski 1295
160 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 3 Tomasz Chmielewski 1213
161 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 1195
162 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 1 Tomasz Chmielewski 1297
163 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł Tomasz Chmielewski 1502
164 Zawiadomienie - Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim – etap 1. Budowa części oświetlenia ulicy Polnej, położenie kabli zasilających do kolumbarium i kaplicy cmentarnej oraz wykonanie części oświetlenia terenu cmentarza z parkingiem Tomasz Chmielewski 1702
165 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1593
166 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - Etap II Tomasz Chmielewski 1582
167 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1366
168 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 1318
169 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice Tomasz Chmielewski 1754
170 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański-Etap II Tomasz Chmielewski 1777
171 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1678
172 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego-Wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1633
173 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego-Wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 1702
174 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 3 (zmiana treści SIWZ) Tomasz Chmielewski 1586
175 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1483
176 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego" Tomasz Chmielewski 2109
177 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - zmiana ogłoszenia Tomasz Chmielewski 1563
178 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 2834
179 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 2332
180 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 2139
181 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1542
182 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 2122
183 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1667
184 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 1740
185 Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 2282
186 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 2062
187 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1695
188 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap I Tomasz Chmielewski 1965
189 Protokół zamówienia publicznego Tomasz Chmielewski 1978
190 Zapytanie ofertowe Tomasz Chmielewski 1939
191 Przetarg na II etap budowy portu Tomasz Chmielewski 1918
192 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Łąkowa Tomasz Chmielewski 1932
193 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Topolowa Tomasz Chmielewski 1729
194 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1690
195 Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego przy Al.900 Lecia w Bytomiu Odrzańskim - etap I Tomasz Chmielewski 2005
196 Przetarg: Remont drogi gminnej przy ul. Topolowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1900
197 Przetarg: Remont drogi gminnej przy ul. Łąkowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2016
198 Przetarg: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1980
199 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monika Pelc 1947
200 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monika Pelc 1974
 
Strona 2 z 2

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości