Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne
Przetargi archiwalne
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
101 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 1375
102 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 -zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1010
103 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1236
104 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 Tomasz Chmielewski 1353
105 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice–Małaszowice-Popowo - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1008
106 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice–Małaszowice-Popowo - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1000
107 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice – Małaszowice - Popowo Tomasz Chmielewski 1326
108 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1010
109 Budowa gminnego centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drogomil - zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1086
110 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku – budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1018
111 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1032
112 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Wyj.2 Tomasz Chmielewski 999
113 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Wyj.1 Tomasz Chmielewski 961
114 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I Tomasz Chmielewski 1659
115 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki Tomasz Chmielewski 1245
116 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki Tomasz Chmielewski 1484
117 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1060
118 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Wyj. 2 Tomasz Chmielewski 1119
119 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Wyj. 1 Tomasz Chmielewski 972
120 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1803
121 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 1730
122 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1483
123 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1149
124 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 1160
125 Zmiana ogłoszenia: Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1114
126 Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1511
127 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap III Tomasz Chmielewski 1134
128 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 1308
129 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap III Tomasz Chmielewski 1452
130 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański" Tomasz Chmielewski 1089
131 Remont istniejącej płyty boiska na stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim - Wyjaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 1192
132 Remont istniejącej płyty boiska na stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1518
133 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap III" Tomasz Chmielewski 1163
134 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim" Tomasz Chmielewski 1240
135 Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1328
136 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice" Tomasz Chmielewski 1129
137 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Tomasz Chmielewski 1211
138 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1157
139 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1225
140 Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1274
141 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice Tomasz Chmielewski 1536
142 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa targowiska miejskiego" Tomasz Chmielewski 1203
143 Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1558
144 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1393
145 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 3 Tomasz Chmielewski 1283
146 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1265
147 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1296
148 Zawiadomienie - Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański – rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Chmielewski 1265
149 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2198
150 Zawiadomienie - Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II Tomasz Chmielewski 1152
151 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1177
152 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1433
153 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1311
154 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1539
155 Informacja - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim - Tomasz Chmielewski 1195
156 Zawiadomienie - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim - Tomasz Chmielewski 1198
157 Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II Tomasz Chmielewski 1534
158 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1442
159 Zawiadomienie - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł Tomasz Chmielewski 1273
160 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 3 Tomasz Chmielewski 1185
161 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 1178
162 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 1 Tomasz Chmielewski 1280
163 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł Tomasz Chmielewski 1477
164 Zawiadomienie - Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim – etap 1. Budowa części oświetlenia ulicy Polnej, położenie kabli zasilających do kolumbarium i kaplicy cmentarnej oraz wykonanie części oświetlenia terenu cmentarza z parkingiem Tomasz Chmielewski 1675
165 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1574
166 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - Etap II Tomasz Chmielewski 1559
167 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1341
168 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 1293
169 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice Tomasz Chmielewski 1732
170 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański-Etap II Tomasz Chmielewski 1751
171 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1656
172 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego-Wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1615
173 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego-Wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 1686
174 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 3 (zmiana treści SIWZ) Tomasz Chmielewski 1568
175 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1463
176 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego" Tomasz Chmielewski 2094
177 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - zmiana ogłoszenia Tomasz Chmielewski 1549
178 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 2746
179 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 2318
180 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 2101
181 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1523
182 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 2082
183 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1638
184 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 1709
185 Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 2260
186 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 2041
187 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1675
188 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap I Tomasz Chmielewski 1930
189 Protokół zamówienia publicznego Tomasz Chmielewski 1961
190 Zapytanie ofertowe Tomasz Chmielewski 1917
191 Przetarg na II etap budowy portu Tomasz Chmielewski 1902
192 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Łąkowa Tomasz Chmielewski 1915
193 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Topolowa Tomasz Chmielewski 1709
194 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1675
195 Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego przy Al.900 Lecia w Bytomiu Odrzańskim - etap I Tomasz Chmielewski 1987
196 Przetarg: Remont drogi gminnej przy ul. Topolowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1879
197 Przetarg: Remont drogi gminnej przy ul. Łąkowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1998
198 Przetarg: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1963
199 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monika Pelc 1921
200 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monika Pelc 1958
 
Strona 2 z 2

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości