Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne
Przetargi archiwalne
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nad inwest. nasd realizacją zadania pn. "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap V 2015" Tomasz Chmielewski 654
2 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap V 2015 Tomasz Chmielewski 1170
3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej Tomasz Chmielewski 960
4 Zmiana ogłoszenia: Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej Tomasz Chmielewski 1175
5 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej - Wyjaśnienia nr 3 Tomasz Chmielewski 789
6 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej - Wyjaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 768
7 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej - Wyjaśnienia nr 1 Tomasz Chmielewski 786
8 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej Tomasz Chmielewski 1757
9 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Poprawa gminnej infrastruktury turystycznej poprzez remont ścieżki rowerowej - Trakt Pruski - Etap I" Tomasz Chmielewski 956
10 Poprawa gminnej infrastruktury turystycznej poprzez remont ścieżki rowerowej - Trakt Pruski - Etap I - Wyjaśnienia nr 1 Tomasz Chmielewski 949
11 Poprawa gminnej infrastruktury turystycznej poprzez remont ścieżki rowerowej - Trakt Pruski - Etap I Tomasz Chmielewski 1189
12 Zawiadomienie - Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1007
13 Zawiadomienie - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 906
14 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 1265
15 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 -zawiadomienie Tomasz Chmielewski 932
16 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1142
17 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 Tomasz Chmielewski 1236
18 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice–Małaszowice-Popowo - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 931
19 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice–Małaszowice-Popowo - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 924
20 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice – Małaszowice - Popowo Tomasz Chmielewski 1241
21 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 938
22 Budowa gminnego centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drogomil - zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1009
23 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku – budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 942
24 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 952
25 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Wyj.2 Tomasz Chmielewski 920
26 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Wyj.1 Tomasz Chmielewski 886
27 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I Tomasz Chmielewski 1561
28 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki Tomasz Chmielewski 1166
29 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki Tomasz Chmielewski 1375
30 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 979
31 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Wyj. 2 Tomasz Chmielewski 1044
32 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Wyj. 1 Tomasz Chmielewski 896
33 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1694
34 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 1603
35 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1377
36 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1073
37 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 1072
38 Zmiana ogłoszenia: Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1033
39 Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1401
40 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap III Tomasz Chmielewski 1057
41 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 1226
42 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap III Tomasz Chmielewski 1342
43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański" Tomasz Chmielewski 1013
44 Remont istniejącej płyty boiska na stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim - Wyjaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 1115
45 Remont istniejącej płyty boiska na stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1413
46 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap III" Tomasz Chmielewski 1089
47 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim" Tomasz Chmielewski 1165
48 Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1243
49 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice" Tomasz Chmielewski 1053
50 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Tomasz Chmielewski 1136
51 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1086
52 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1152
53 Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1190
54 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice Tomasz Chmielewski 1453
55 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa targowiska miejskiego" Tomasz Chmielewski 1133
56 Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1475
57 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1319
58 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 3 Tomasz Chmielewski 1211
59 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1192
60 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1227
61 Zawiadomienie - Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański – rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Chmielewski 1194
62 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2059
63 Zawiadomienie - Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II Tomasz Chmielewski 1078
64 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1106
65 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1362
66 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1238
67 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1449
68 Informacja - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim - Tomasz Chmielewski 1126
69 Zawiadomienie - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim - Tomasz Chmielewski 1128
70 Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II Tomasz Chmielewski 1450
71 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1356
72 Zawiadomienie - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł Tomasz Chmielewski 1201
73 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 3 Tomasz Chmielewski 1119
74 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 1116
75 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 1 Tomasz Chmielewski 1210
76 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł Tomasz Chmielewski 1389
77 Zawiadomienie - Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim – etap 1. Budowa części oświetlenia ulicy Polnej, położenie kabli zasilających do kolumbarium i kaplicy cmentarnej oraz wykonanie części oświetlenia terenu cmentarza z parkingiem Tomasz Chmielewski 1587
78 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1502
79 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - Etap II Tomasz Chmielewski 1466
80 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1274
81 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 1225
82 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice Tomasz Chmielewski 1649
83 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański-Etap II Tomasz Chmielewski 1656
84 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1584
85 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego-Wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1545
86 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego-Wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 1610
87 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 3 (zmiana treści SIWZ) Tomasz Chmielewski 1486
88 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1394
89 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego" Tomasz Chmielewski 2014
90 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - zmiana ogłoszenia Tomasz Chmielewski 1469
91 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 2627
92 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 2221
93 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1994
94 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1451
95 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 1971
96 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1565
97 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 1610
98 Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 2165
99 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 1952
100 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1602
 
Strona 1 z 2

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości