Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

 

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego.pdf)Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego.pdf 168 Kb
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 19.02.2018 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

       Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.2.2017 dla przedsięwzięcia pn.: „Skup i przerób (recykling) zużytych wiązek kablowych oraz wstępna ich obróbka w miejscowości Małaszowice”, realizowanego przez Panią Aleksandrę Werner.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 19.02.2018 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 9 stycznia 2018 roku

 

Nasz znak: PP.6733.7.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Antoniego Bernata, reprezentującego Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański, zawiadamiam, że dnia 18 grudnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – dz. 161/3, 160/2, 130/1, 130/2, 129, 136/10, 131, 275/1 w Byczu gm. Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Poniżej do pobrania obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (2017111Obwieszczenie.pdf)2017111Obwieszczenie.pdf 291 Kb
 


Strona 2 z 21

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości