Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Email Drukuj PDF

WOJEWODA LUBUSKI

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

IB-II.7840.102.2023.EWas

 

Zawiadamiam1, że Wojewoda Lubuski w dniu 16.01.2024 r. wydał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzję o pozwoleniu na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa Kotowice – Chynów w zakresie przebudowy układu wpięciowego DN200/100 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1282/4 i 1282/5 obręb 0009 Wierzbnica, jednostka ewidencyjna 080402_5 Bytom Odrzański-gmina.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru - nr telefonu 957 851 788.

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia 30 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

1 art. 12 ust. 1, 2, 2a i 2b w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwesty­cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnouj­ściu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 924 ze zmianami).

Z up. Wojewody Lubuskiego

Katarzyna Kołupajło

Kierownik

Oddziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej

w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc)obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc 40 Kb
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie nr OS.6220.6.2023 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego informujące o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Bytom Odrzański – granica województwa”, realizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr działek: obręb Bytom Odrzański – 326, 327, 328, 329, 330, 331/2, 335/2, 338, 339, 341/1, 343, 344, 345, 349/26, 352/1, 352/2, 353, 358, 359/5, 359/7, 359/8, 359/17, 362/2, 370/1, 371/21, 372/1, 373/5, 397/4, 399, 431/1, 431/2, 437, 717, 730, 731/1, 731/14, 738; obręb Wierzbnica – 875/1, 860/2; obręb Drogomil – 5/1, 9/2, 14, 19/1, 20, 70/1, 70/5, 77, 97/3, 97/5, 102/2, 145, 148/1, 149/4, 190/1, 190/2, 190/3, 193, 194, 198/4, 218, 223, 224, 225, 234, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Obwieszczenie2 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.pdf)Obwieszczenie2 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.pdf 480 Kb
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Email Drukuj PDF

WOJEWODA LUBUSKI

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

IB-II.7840.102.2023.EWas

 

Zawiadamiam1, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Lubuski postanowieniem z dnia 15.01.2024 r. znak: IB-II.7840.102.2023.EWas podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa Kotowice – Chynów w zakresie przebudowy układu wpięciowego DN200/100.

 

Podstawa prawna

1 art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 924 ze zmianami).

Z up. Wojewody Lubuskiego

Katarzyna Kołupajło

Kierownik

Oddziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej

w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (obwieszczenie o podjęciu postępowania.doc)obwieszczenie o podjęciu postępowania.doc 29 Kb
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Sól

Email Drukuj PDF
Obwieszczenie nr RG.6220.9.2023 z dnia 28.12.2023 r. Wójta Gminy Nowa Sól – dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej w dz. nr 1564 obręb Kiełcz, przebudowa drogi gminnej nr 003728F – ul. Odrzańskiej w m. Kiełcz oraz budowa drogi wewnętrznej w działkach nr 330/2; 325/1; 327/3; 325/2 obręb Kiełcz, nr 33 obręb Tarnów Bycki”
 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (IN.6733.9.2023 -obwieszczenie decyzja.pdf)IN.6733.9.2023 -obwieszczenie decyzja.pdf 153 Kb
 


Strona 2 z 60

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości