Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obrót Mieniem Komunalnym OMK-Przetargi aktualne ogłoszenie o przetargu na działki budowlane

ogłoszenie o przetargu na działki budowlane

Email Drukuj PDF

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na   sprzedaż   niżej   wymienionych działek budowlanych:

 

Lp.

Numer

działki

Pow.

m2

Położenie

Cena wywoławcza

Wadium

Numer księgi wieczystej, przeznaczenie i sposób zagospodarowania

1.

959

897

ul. Witosa

miasto

Bytom Odrzański

53.820,00

+ 22 % VAT

5.382,00

KW nr 55694

Na cele budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, na nieruchomości znajduje się zbiornik podziemny na nieczystości płynne, który nie przedstawia wartości użytkowej.

2.

960

755

ul. Witosa

miasto

Bytom Odrzański

45.300,00

+ 22 % VAT

4.530,00

KW nr 55693

Na cele budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, na nieruchomości znajduje się zbiornik podziemny na nieczystości płynne, który nie przedstawia wartości użytkowej.

 

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów miasta i gminy Bytom Odrzański, miasto Bytom Odrzański (obszar nr 3) przeznaczone są jako tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej i oznaczone symbolem „MN” w załączniku nr 3 do planu.

Nieruchomości są wolne od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek oraz  wad prawnych i roszczeń reprywatyzacyjnych.

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Przetarg odbędzie się 15 listopada 2010r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto  nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w  Bytomiu Odrzańskim w  takim  terminie,  aby  najpóźniej  w  dniu 08 listopada 2010r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości.
 6. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 7. W przypadku uchylania się nabywców od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 8. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

 

 

Bytom Odrzański, dnia 12.10.2010r.

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości