Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2018 r.

środa, 07 lutego 2018 00:00 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 

-

Zarządzenie nrW sprawie:
1/2018 przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020.
2/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
3/2018 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
4/2018 ustalenia harmonogramu naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym.
5/2018 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy na grunt wchodzący w gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.