Zaproszenie do składania ofert

wtorek, 31 stycznia 2017 12:00 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 31 stycznia 2017 r.

 

 Nasz znak: ZP.271.1.2017

 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

1.Zapraszam do złożenia oferty na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej, dla zadania: „Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni dróg gminnych”

 

2.Przedmiot zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański – zmiana nawierzchni dróg gminnych”, obejmującego:

- Zadanie Nr 1 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000931F w Bonowie – dł. 0,420 km,

- Zadanie Nr 2 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100250F i Nr 100252F – dł. 0,140 km,

- Zadanie Nr 3 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000907F w Bonowie – dł. 0,300 km,

- Zadanie Nr 4 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100214F-ul.Topolowej – 0,115 km,

- Zadanie Nr 5 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000910F w Wierzbnicy – 0,275 km,

- Zadanie Nr 6 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000968F w Wierzbnicy – dł. 0,135 km,

- Zadanie Nr 7 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100213F-ul.Szkolnej – dł. 0,120 km,

- Zadanie Nr 8 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000955F w Królikowicach – 0,400 km,

- Zadanie Nr 9 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000954F w Królikowicach – dł. 0,300 km,

- Zadanie Nr 10 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100227F - ul. Hallera – dł. 0,140 km,

- Zadanie Nr 11 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100236F - ul. Słonecznej – 0,280 km,

- Zadanie Nr 12 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 100244F - ul. Cmentarnej – dł. 0,152 km,

- Zadanie Nr 13 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000930F w Bonowie – dł. 0,200 km,

- Zadanie Nr 14 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000908F w Popowie – dł. 0,490 km,

- Zadanie Nr 15 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000917F w Byczu – dł. 0,300 km,

- Zadanie Nr 16 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000939F w Byczu – dł. 0,200 km,

- Zadanie Nr 17 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000920F w Sobolicach – dł. 0,660 km,

- Zadanie Nr 18 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000906F w Byczu – dł. 0,100 km,

- Zadanie Nr 19 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000913F w Małaszowicach – dł. 0,450 km,

- Zadanie Nr 20 zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 000911F w Sobolicach – dł. 0,390 km. Łączna długość nadzorowanych dróg wynosi: 5.567 km.

3.Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2017 r.

4.Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski, 67-115 Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat) do 08 lutego 2017 r. do godz. 9:30.

5.Termin otwarcia ofert: 08.02.2017 r. godz. 10.00.

6.Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Pelc – Inspektor, tel. 68/38-84-022 wew. 14.

8.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe