Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański"

piątek, 14 czerwca 2013 12:57 Tomasz Chmielewski
Drukuj

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański”,

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 1, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 

„TOLIMA” s.c. L.T. Kurzawa

ul. Wiosenna 6

67- 200 Głogów

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Zawiadomienie1.pdf)Zawiadomienie1.pdf 58 Kb