Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne
Przetargi archiwalne
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nad inwest. nasd realizacją zadania pn. "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap V 2015" Tomasz Chmielewski 648
2 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap V 2015 Tomasz Chmielewski 1153
3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej Tomasz Chmielewski 948
4 Zmiana ogłoszenia: Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej Tomasz Chmielewski 1164
5 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej - Wyjaśnienia nr 3 Tomasz Chmielewski 777
6 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej - Wyjaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 756
7 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej - Wyjaśnienia nr 1 Tomasz Chmielewski 776
8 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej Tomasz Chmielewski 1738
9 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Poprawa gminnej infrastruktury turystycznej poprzez remont ścieżki rowerowej - Trakt Pruski - Etap I" Tomasz Chmielewski 946
10 Poprawa gminnej infrastruktury turystycznej poprzez remont ścieżki rowerowej - Trakt Pruski - Etap I - Wyjaśnienia nr 1 Tomasz Chmielewski 939
11 Poprawa gminnej infrastruktury turystycznej poprzez remont ścieżki rowerowej - Trakt Pruski - Etap I Tomasz Chmielewski 1180
12 Zawiadomienie - Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 998
13 Zawiadomienie - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 897
14 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 1252
15 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 -zawiadomienie Tomasz Chmielewski 926
16 Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1132
17 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap IV 2014 Tomasz Chmielewski 1224
18 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice–Małaszowice-Popowo - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 925
19 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice–Małaszowice-Popowo - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 917
20 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej gminy Bytom Odrzański – remont drogi Królikowice – Małaszowice - Popowo Tomasz Chmielewski 1230
21 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 931
22 Budowa gminnego centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drogomil - zawiadomienie Tomasz Chmielewski 1001
23 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku – budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 933
24 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 943
25 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Wyj.2 Tomasz Chmielewski 916
26 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Wyj.1 Tomasz Chmielewski 877
27 Budowa i przebudowa ciągów spacerowych wraz z budową oświetlenia drogowego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim - etap I Tomasz Chmielewski 1551
28 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Bonów i Tarnów Bycki Tomasz Chmielewski 1158
29 Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki Tomasz Chmielewski 1364
30 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Zawiadomienie Tomasz Chmielewski 969
31 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Wyj. 2 Tomasz Chmielewski 1039
32 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Wyj. 1 Tomasz Chmielewski 888
33 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1685
34 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego Tomasz Chmielewski 1584
35 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1349
36 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1063
37 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 1057
38 Zmiana ogłoszenia: Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1025
39 Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1386
40 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap III Tomasz Chmielewski 1052
41 Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 1218
42 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap III Tomasz Chmielewski 1333
43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański" Tomasz Chmielewski 1006
44 Remont istniejącej płyty boiska na stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim - Wyjaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 1109
45 Remont istniejącej płyty boiska na stadionie miejskim w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1405
46 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap III" Tomasz Chmielewski 1084
47 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim" Tomasz Chmielewski 1158
48 Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1235
49 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice" Tomasz Chmielewski 1047
50 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Tomasz Chmielewski 1131
51 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1082
52 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1145
53 Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1183
54 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice Tomasz Chmielewski 1443
55 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa targowiska miejskiego" Tomasz Chmielewski 1126
56 Rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1469
57 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1312
58 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 3 Tomasz Chmielewski 1206
59 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 2 Tomasz Chmielewski 1184
60 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim - Wyj. nr 1 Tomasz Chmielewski 1218
61 Zawiadomienie - Unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bytom Odrzański – rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Chmielewski 1187
62 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2044
63 Zawiadomienie - Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II Tomasz Chmielewski 1073
64 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1099
65 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1355
66 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1230
67 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1437
68 Informacja - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim - Tomasz Chmielewski 1121
69 Zawiadomienie - Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim - Tomasz Chmielewski 1123
70 Kompleksowy remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański - etap II Tomasz Chmielewski 1442
71 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1351
72 Zawiadomienie - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł Tomasz Chmielewski 1194
73 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 3 Tomasz Chmielewski 1113
74 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 2 Tomasz Chmielewski 1110
75 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł - Wynaśnienia nr 1 Tomasz Chmielewski 1206
76 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.600.000 zł Tomasz Chmielewski 1378
77 Zawiadomienie - Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim – etap 1. Budowa części oświetlenia ulicy Polnej, położenie kabli zasilających do kolumbarium i kaplicy cmentarnej oraz wykonanie części oświetlenia terenu cmentarza z parkingiem Tomasz Chmielewski 1577
78 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1492
79 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - Etap II Tomasz Chmielewski 1456
80 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1268
81 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice - Wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 1218
82 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Królikowice Tomasz Chmielewski 1640
83 Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański-Etap II Tomasz Chmielewski 1643
84 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1577
85 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego-Wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1540
86 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego-Wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 1603
87 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 3 (zmiana treści SIWZ) Tomasz Chmielewski 1473
88 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 2 Tomasz Chmielewski 1388
89 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego" Tomasz Chmielewski 2000
90 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - zmiana ogłoszenia Tomasz Chmielewski 1457
91 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - wyjaśnienia 1 Tomasz Chmielewski 2605
92 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów Tomasz Chmielewski 2208
93 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1986
94 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1445
95 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 1954
96 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Tomasz Chmielewski 1560
97 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 1597
98 Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 2146
99 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przedszkole Publiczne Tomasz Chmielewski 1938
100 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 1594
 
Strona 1 z 2

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości