INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postepowania "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół..."

czwartek, 02 listopada 2017 13:19 Tomasz Chmielewski
Drukuj

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W myśl art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Kożuchowskiej wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół szkoły przy ul. Kościelnej w Bytomiu Odrzańskim i zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim”,

Zamawiający – Gmina Bytom Odrzański dokonał wyboru oferty nr 2, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

PRO-INFRA Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 8

67-222 JERZMANOWA

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Zawiadomienie1.doc)Zawiadomienie1.doc 186 Kb