Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego w Bytomiu Odrzańskim na Starym Mieście”

środa, 10 maja 2017 09:27 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego w Bytomiu Odrzańskim na Starym Mieście” Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, złożona przez firmę PRO-INFRA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa: 2.463.793,74 zł. brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1.228.755,00 zł. brutto.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2.docx)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2.docx 92 Kb