ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI

sobota, 06 lutego 2016 12:40 Tomasz Chmielewski
Drukuj

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI 

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WNIEŚĆ PETYCJE:

Urząd Miejski

Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

 

KTO MOŻE WNIEŚĆ PETYCJĘ:

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ważne: Petycja, która nie będzie zawierała oznaczenia podmiotu (imię i nazwisko, nazwa podmiotu oraz adresu podmiotu) wnoszącego petycję, pozostawiona będzie bez rozpatrzenia.

 

TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI :

Ważne: Dane osobowe autora(ów) petycji są chronione w oparciu o ustawę
o ochronie danych osobowych, jednakże petycja może zawierać zgodę na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję.

OPŁATY:

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 

Uwaga:

Powyżej zostały przedstawione ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczące petycji. Szczegółowe informacje na temat petycji zawarto w ww.  ustawie.