OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

czwartek, 17 grudnia 2015 10:47 Tomasz Chmielewski
Drukuj

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika

w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice

z dnia 14 grudnia 2015 roku

 

Konsultacje przeprowadzono z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice.

Konsultacje przeprowadzono w okresie od 26 listopada do 10 grudnia 2015 roku.

Mieszkańcy Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika nie wnieśli żadnych propozycji do projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice.

 

Burmistrz

(-) Jacek Sauter