Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznacz. do wydzierżawienia i wynajęcia

wtorek, 09 października 2012 07:48 Dorota Kaszubska
Drukuj

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,

- nieruchomości lokalowej przeznaczonej do bezprzetargowego wynajęcia na okres
3 lat.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.