Wynik otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

środa, 06 marca 2013 14:11 Tomasz Chmielewski
Drukuj
W związku z naborem partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 8.3 PO IG Gmina Bytom Odrzański jako Lider w projekcie: pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. informuje, że wybór partnera do projektu realizowanego w ramach działania 8.3 POIG został przeprowadzony zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) z zachowaniem minimalnego terminu 21 dni na złożenie oferty.

Do postępowania, w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze przystąpił jeden oferent:

1. EDUKACJA BEZ BARIER – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
ul. Elektoralna 26/62
00-892 Warszawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: EDUKACJA BEZ BARIER – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE.

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

JACEK SAUTER