Budżet Gminy na rok 2018

piątek, 01 grudnia 2017 00:00 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Poniżej do pobrania:

-Uchwała RIO - opinia o projekcie budżetu na 2018 rok

-Uchwała RIO - opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

-Uchwała RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu

-Uchwała RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na rok 2018 

-Uchwała RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bytom Odrzański na lata 2018-2030

-Uchwała RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gmina za I półrocze 2018 r.