Budżet Gminy na rok 2013

poniedziałek, 03 grudnia 2012 00:00 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Poniżej do pobrania:

-uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14  grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2013–2020

-Uchwała Nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie:  uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok

-Uchwała RIO - opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

-Uchwała RIO - opinia o projekcie budżetu na 2013 rok